Chatterapi lockar till sig en jämnare fördelning av patienter än man är van vid i traditionell terapi och videosamtalsterapi, både ålders och könsmässigt. Vi ser dock att den större gruppen patienter är mellan 18-30 år. Unga personer med psykisk ohälsa får alltså möjligheten att ta itu med sin problematik i ett tidigt skede vilket leder till en god prognos.

Depression och ångest är de vanligaste problemområdena, men även många andra problemområden lämpar sig väl för detta terapiformat. Mendly behandlar patienter på primärvårdsnivå, vid tyngre problematik hänvisar vi patienten vidare.

Hittade du svaret?