Vårdbehovet avgör hur lång kontakten ska vara. Vanligtvis pågår en behandling (inklusive bedömning) i cirka 6-10 veckor. Precis som i face-to-face behandling så behöver patienten vara följsam och behandlingen behöver ge effekt för att det ska vara motiverat att fortsätta.

Du har möjlighet att med jämna mellanrum utvärdera gärna din behandling med hjälp av formulär och målformulering. Din mentor kommer att bolla med dig om behandlingen skulle bli väldigt lång, ni kan då diskutera det specifika ärendet på ert mentorsamtal.

Hittade du svaret?