Vanligtvis pågår en behandling (inklusive bedömning) i 6-8 veckor. Kalendertiden beror lite på patientens problematik och meddelandefrekvensen.

Vi följer de nationella riktlinjerna för KBT-behandling i primärvården som säger att man får behandla patienten (inklusive bedömning) i 9,5 timmar. Skulle dock en patient vid slutet av en behandling vara i behov av ytterligare vård är det vårdbehovet som styr, och man kan då ge mer behandling.

Hittade du svaret?