Som Mendlyterapeut styr du själv över ditt patientantal. Du kan när som helst skruva upp eller ned patientantalet så länge du håller dig mellan 10-40 patienter. Genomsnittlig behandlingstid per patient och vecka är 50 minuter.

Hittade du svaret?