Alla som är över 18 år, är folkbokförda i Sverige och söker för problematik på primärvårdsnivå har möjlighet att använda Mendly. Vid svårare problematik hänvisas patienten vidare.

Hittade du svaret?