Varje gång du går in på en patient startas en timer. När timern kommit upp till 25 minuter visas patienten i din journalföringslista. Du behöver alltså inte själv hålla koll på när det är dags att journalföra en patient. Du kan även se vilka meddelanden som skickats under perioden som ska journalföras.

Då all kommunikation mellan dig och patienten finns sparad minskar behovet att föra separata minnesanteckningar.

Hittade du svaret?