Du får 20 minuters betald tid per inlämnad och godkänd journalanteckning. Cirka 15 minuter är för behandlingstid och cirka 5 minuter är för journalföringstid. Under intervjun får du veta mer om lönenivåerna.

Utöver lönen får du även tjänstepension på 4,5 %. Semesterlön betalas ut i samband med ordinarie löneutbetalning.

Hittade du svaret?