Du får 30 minuters betalt per inlämnad journalanteckning. 25 minuter är för behandlingstid och 5 minuter är för journalföringstid. I informationsmötet får du veta mer om lönenivåerna.

Utöver lönen får du även tjänstepension på 4,5 % som motsvarar ITP 1. Semesterlönen betalas ut direkt i samband med intjänad månad.

Hittade du svaret?