KBT, Kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapiform som lägger fokus på tankar, känslor och beteenden. Dessa hänger ihop, vilket innebär att alla delar påverkar varandra. Genom KBT arbetar man med att inte bara förändra innehåll i utan även förhållningssätt till tankar, känslor och beteenden, vilket möjliggör långsiktiga förändringar.

Med KBT arbetar man, tillsammans med sin terapeut, strukturerat mot sina mål. Man får lära sig om de problem man brottas med, hur de uppstår och varför de kvarstår. Sedan får man lära sig och öva på att använda verktyg för att hantera sina problem. Därefter utvärdera man hur verktygen har fungerat.

KBT är den terapiform som har starkast forskningsstöd.

Hittade du svaret?